فرهنگ و هنر ، سیاست و اجتماع در ایران

نقد و تحلیل

برنامه بفرمایید شام این هفته ، زنی به نام سهیلا شرکت داشت که با بد جنسی، دورویی و دروغگویی رقابتی را که علی القاعده باید سبب گشایش خاطر بینندگان و لذت و دوستی شرکت کنندگان میشد به مسابقه ای تهوع آور تبدیل کرد و دست آخر در صحبتهای پایانی به اینهمه بدجنسی و دروعگویی خود افتخار ورزید.

این اخلاق که به شدت در جامعه استبداد زده ایران امروز شده است، زرنگی و دورویی برای نیل به هدف را ارزش قلمداد میکند.همه ما هر روز با این جنس هموطنانمان برخورد داریم :یا قربانی آنها شده ایم/میشویم یا شرح زرنگی های آنها را شنیده ایم.زرنگی هایی که گاه به قیمت از دست رفتن یک عمر دسترنج میشود و آقای زرنگ حاصل عمر مالباخته را به صورت ویلا، خودرو و یا وسایل گرانبهای رفاهی دیگر میسازد.

خانم سهیلا ، به دست آوردن دوستی هموطنان شریف در غربت ارزشش بیش از کت چرم نکبتی بود.شرم کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 23:23  توسط   |